Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
Sigma HSR-14-73 Cluster 7 PHP Info
Transcom BRack 4-7 Cluster 42 PHP Info
Transcom DRack 6-3 Cluster 174 PHP Info
Transcom KRack 1-5 Cluster 17 PHP Info