Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
core10.transcom.net PHP Info
core11.transcom.net PHP Info
core4.transcom.net PHP Info
core5.transcom.net PHP Info
core6.transcom.net PHP Info
core7.transcom.net PHP Info
core8.transcom.net PHP Info
core9.transcom.net PHP Info