Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
Sigma HSR-14-73 Cluster 7 PHP инфо
Transcom BRack 4-7 Cluster 42 PHP инфо
Transcom DRack 6-3 Cluster 174 PHP инфо
Transcom KRack 1-5 Cluster 17 PHP инфо