هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Sigma HSR-14-73 Cluster 7 اطلاعات php
Transcom BRack 4-7 Cluster 42 اطلاعات php
Transcom DRack 6-3 Cluster 174 اطلاعات php
Transcom KRack 1-5 Cluster 17 اطلاعات php