Det er ingen nettverksproblemer for tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
Sigma HSR-14-73 Cluster 7 PHP-info
Transcom BRack 4-7 Cluster 42 PHP-info
Transcom DRack 6-3 Cluster 174 PHP-info
Transcom KRack 1-5 Cluster 17 PHP-info