هم اکنون مشکل زمان بندی شده شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
core10.transcom.net اطلاعات php
core11.transcom.net اطلاعات php
core4.transcom.net اطلاعات php
core5.transcom.net اطلاعات php
core6.transcom.net اطلاعات php
core7.transcom.net اطلاعات php
core8.transcom.net اطلاعات php
core9.transcom.net اطلاعات php